ท่องเที่ยวในจังหวัดฯ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

การคมนาคม

อำเภอเมืองและเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

– ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เสาหลักเมือง ป้อมวิเชียรโชติ
– วัดเจษฎาราม
– วงเวียนน้ำพุ – ตลาดทะเลไทย
– วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
– วัดโกรกกราก
– วัดโคกขาม
– ศาลพันท้ายนรสิงห์
– วัดใหญ่จอมปราสาท
– วัดป่าชัยรังสี
– วัดบางปลา
– แหล่งดูนกโคกขาม
– พื้นที่ศึกษาธรรมชาติอ่าวไทย

 

อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว

– วัดนางสาว – ปล่องเหลี่ยม
– สวนผลไม้
– วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

 

วัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี และของดี ของที่ระลึก

– เทศกาลอาหารทะเล งานมหาชัยซีฟูดส์ งานประเพณีแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
– งานมนัสการพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม งานเทศกาลกินเจท่าฉลอม
– งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง งานเกษตรบ้านแพ้ว
– อาหารทะเล แหล่งผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ หอยพิม
– สินค้าอุตสาหกรรม ผลไม้และไม้ตัดดอก

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email