สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาสมุทรสาคร

ที่อยู่ 930/48 ค. ซ.เจียมอนุสรณ์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 0 3441 2688 โทรสาร 0 3441 2688 Email [email protected]

Lat 13ํ 33′ 00.46″ N Long 100ํ 16′ 00.55″ E

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 

หากท่านต้องการติดต่อข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทั้งติดตามข้อมูลต่าง ๆ อย่างเท่าทันเหตุการณ์ โปรดกรอกข้อมูลนฟอร์ม