ATR_1186_Cover

วัดป่าชัยรังสี

วัดป่าชัยรังสี

วัดป่าชัยรังสี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ความโดดเด่นของวัดป่าชัยรังสีไม่เพียงอยู่ที่การผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมที่หลากหลายแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้น หากบรรยากาศภายในวัดยังมีความร่มรื่น เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมของผู้สนใจศึกษาพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

          สำหรับสิ่งสำคัญภายในวัดนี้ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว คือการได้สักการะ “พระพุทธทศพลญาณมหากรุณาสาคร” พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ซึ่งสร้างได้อย่างวิจิตรสวยงามตั้งแต่ประตูทางเข้า ที่สร้างเป็นรูปพญานาคหกเศียร พระอุโบสถหลังนี้มีสองชั้นมีหลังคาที่ลดหลั่นซ้อนกันมาสามชั้น ยอดจั่วประดับด้วยไม้กาแลอันเป็นสัญลักษณ์ของล้านนาแทนช่อฟ้า ใบระกาแตกต่างจากโบสถ์ทั่วไป

          ส่วนภายในโบสถ์นั้นผนังด้านหลังพระประธานประดับด้วยท่อนซุงที่แกะสลักเป็นต้นศรีมหาโพธิ์ แผ่กิ่งก้านใบปกคลุมองค์พระประธาน อันหมายถึงการตรัสรู้ ผนังด้านซ้ายเป็นไม้แกะสลักแสดงการประสูติและผนังด้านขวาบอกเล่าเรื่องราวของการปรินิพพาน

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email