ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ md3skn.org เว็บหวยออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 เปิดบริการแล้ววันนี้ 24 ชม. ฝาก ถอนด้วยระบบอัตโนมัติ จ่ายไว จ่ายหนัก บาทละ 990

คู่มือติดต่อราชการ

  การจดทะเบียนเรือ ต่อใบอนุญาต ทำนิติกรรม

 • การขอใบอนุญาตใช้เรือ
 • การขอใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ และใบสำคัญรับรองอื่นๆ
 • การจดทะเบียนเรือไทย และการเปลี่ยนชื่อ

การขอหนังสือคนประจำเรือ ต่ออายุ ทำนิติกรรม

 • การขอหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book)

 • การต่ออายุ Seaman Book

 • การขอใบแทน Seaman Book

 • การทำหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจำเรือ (คร.4)

 • การขอประทับตรา ใบ Seaman Book ของผู้มีประกาศนียบัตร

การสมัครสอบและต่ออายุหรือเลื่อนชั้นประกาศนียบัตร

 • การสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2532
 • การฝึกอบรม การสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2541
 • การขอต่ออายุหรือเลื่อนชั้น

การขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำ ดูดทราย

 • การขออนุญาต ดูดทรายเพื่อการจำหน่าย
 • การขออนุญาต ขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ
 • การขออนุญาต ขุดลอกเพื่อการเดินเรือ

การขออนุญาตปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ

 • การขออนุญาตปล่อยน้ำเสีย

การขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

 • ประเภทสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่พึ่งอนุญาตได้
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตของกรม
 • คำแนะนำในการขออนุญาตและขั้นตอนการดำเนินการ
 • ผังขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
 • ผังขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตต่ออายุใช้ท่าเทียบเรือ
 • แนวทางการตรวจสภาพท่าและโป๊ะเทียบเรือ

การขออนุญาตใช้แพโดยสาร

 • การควบคุมแพ
 • การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานแพโดยสาร
 • การขอใบอนุญาตใช้แพโดยสาร
 • การจอดเรือ จอดแพ