b82418235e824e38b25479685b612397

กะปิคลองโคน

กะปิคลองโคน

กะปิของที่ ต.คลองโคน นั้นขึ้นชื่อมากๆ เพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ทำมาจาก “เคย” หรือสัตว์น้ำเค็มจำพวกกุ้งแต่ตัวเล็กจิ๋ว มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นตัว ซึ่งเคยของที่นี่มีขนาดเล็กกว่าที่อื่น จะเห็นก็เพียงแต่ตาสีดำๆ เท่านั้น จึงนิยมเรียกกันว่า “เคยตาดำ” เคยนี้สามารถนำมาทำกะปิได้อร่อยมากจนเป็นของฝากขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของที่นี่

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email