ความรู้ทั่วไป

ข่าวสาร

Search engine คืออะไร

search engine คือเครื่องมือในการค้นหา ในความหมายของคนทั่วไปนี้อาจจะหมายความว่าเครื่องมือในการค้นหาสิ่งที่เราต้องการหรือที่เรียกว่า Google ซึ่ง search engine นั้นมันมีหลายประเภทไม่ใช่แค่กูเกิลเท่านั้นที่เป็น Search

อ่านเพิ่มเติม »

ท่องเที่ยวในจังหวัดฯ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร การคมนาคม อำเภอเมืองและเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร – ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เสาหลักเมือง ป้อมวิเชียรโชติ – วัดเจษฎาราม –

อ่านเพิ่มเติม »

กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติเรือไทย ระเบียบพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 63

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือการติดต่อราชการ

คู่มือติดต่อราชการ   การจดทะเบียนเรือ ต่อใบอนุญาต ทำนิติกรรม การขอใบอนุญาตใช้เรือ การขอใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ และใบสำคัญรับรองอื่นๆ การจดทะเบียนเรือไทย และการเปลี่ยนชื่อ

อ่านเพิ่มเติม »

ประวัติกรมเจ้าท่า

ประวัติกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่าเดิม)              ประเทศไทยติดต่อค้าขายกับต่างชาติมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี   สมัยนั้นมิได้เรียก “กรมเจ้าท่า”    อย่างเช่นปัจจุบัน  เรียก เจ้าภาษีบ้าง   นายด่านบ้างและนายขนอมตลาดบ้าง   

อ่านเพิ่มเติม »