ความรู้ทั่วไป

ข่าวสาร

ท่องเที่ยวในจังหวัดฯ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร การคมนาคม อำเภอเมืองและเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร – ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เสาหลักเมือง ป้อมวิเชียรโชติ – วัดเจษฎาราม –

อ่านเพิ่มเติม »

กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติเรือไทย ระเบียบพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 63

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือการติดต่อราชการ

คู่มือติดต่อราชการ   การจดทะเบียนเรือ ต่อใบอนุญาต ทำนิติกรรม การขอใบอนุญาตใช้เรือ การขอใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ และใบสำคัญรับรองอื่นๆ การจดทะเบียนเรือไทย และการเปลี่ยนชื่อ

อ่านเพิ่มเติม »

ประวัติกรมเจ้าท่า

ประวัติกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่าเดิม)              ประเทศไทยติดต่อค้าขายกับต่างชาติมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี   สมัยนั้นมิได้เรียก “กรมเจ้าท่า”    อย่างเช่นปัจจุบัน  เรียก เจ้าภาษีบ้าง   นายด่านบ้างและนายขนอมตลาดบ้าง   

อ่านเพิ่มเติม »

พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

http://md3skn.org/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-06_10-15-28.png   พระประวัติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จากเว็บไซท์ของกองทัพเรือ พระประสูติกาล พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์      พลเรือเอก

อ่านเพิ่มเติม »
gps ติดตาม รถ

ผงกล้วยดิบ

ดีคอนแทค